Home

Biljartvereniging Kasteelzicht in Montfoort

Antoniushof 1 A

3417 JL Montfoort

Tel. 06-12417836

Heren nieuws over de CORONA in de biljartzaal.

          De Zaal bijft voorlopig dicht.

 

Vanaf vandaag gaan we de volgorde omdraaien.

Als men nu aan de beurt is om te spelen WORDEN EERST DE BALLEN, DE TELBORDEN EN DE RANDEN GEREINIGD. DE TAFEL WORDT GEZOGEN.

Dit wordt vanaf nu dus gedaan door de nieuwe spelers.

Wil men dit niet doen, BLIJF DAN THUIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 We hebben deze verandering moeten doorvoeren, aangezien we merkten dat er toch wat problemen waren met de reiniging.

De KNBB stelt deze reiniging als voorwaarde om op een verantwoorde manier te kunnen biljarten. U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van de andere spelers.

 Kunt u zich niet vinden in deze richtlijnen, dan verzoeken wij u uw bezwaren bij het bestuur kenbaar te maken.

 Met vriendelijke groet,

 Jos Kroon

Secretaris: Jos Kroon                                                                            bank: NL63RABO01346.30.556

Adres : Jan Hoenlaan 89, 3417CB,  Montfoort                                         website: www.kasteelzicht-montfoort.nl

tel.: 06-12306088                                                                 Kvk inschrijfnummer: 30176588

e-mail: jopicoba.kroon@hccnet.nl

‍‍24 september 2020


CORONAPERIKELEN:

De voorspelling dat er in de herfst een tweede golf zou komen, wordt dus bewaarheid. We zien het aantal besmettingen en daardoor het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen de laatste week flink oplopen. Reden voor het bestuur om de koppen bij elkaar te steken en de vraag te stellen: Wat gaan we doen?

Daarbij moeten we ook rekening houden met het feit, dat we een ruimte huren in een woonzorginstelling.  Woonzorg heeft in de persoon van Kees van Hattum de maatregel genomen, dat alle activiteiten afgelast worden. Stichting De Rijnhoven heeft zich hier bij aangesloten. Gezien de laatste ontwikkelingen denkt het bestuur dat wij voorlopig geen toestemming krijgen om onze biljartzaal weer vrij te geven.

Daarom heeft het bestuur besloten om de competitie uit te stellen tot nader bericht. Wij hopen, dat er vanaf 1 januari 2021 mogelijkheden zijn om de competitie door te laten gaan. Medio november zal het bestuur een nieuw standpunt innemen.

 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. U bent gewend dat wij na het verenigingsjaar een Algemene Ledenvergadering houden. In de statuten staat bij artikel 14: Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

Door de maatregel van Woonzorg zien wij geen kans om de Algemene Ledenvergadering op korte termijn in de Knopenhof te houden. Het bestuur hoopt medio november ook hier meer mogelijkheden te zien.

 INFOBOEKJE:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering  wordt een infoboekje uitgereikt.  Om het boekje zo up-to-date mogelijk te houden, wil het bestuur dit boekje pas laten verschijnen als er meer bekend is over een eventuele begindatum van de Coronacompetitie.

ZIEKEN:

In deze moeilijke tijd wensen wij alle zieken heel veel sterkte. En voor iedereen: Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

 

KAARTAVOND:

In de maand november organiseert de Ontspanningscommissie altijd een kaartavond. Deze zal helaas niet door kunnen gaan.

De geplande avond in februari hopen we wel door te kunnen laten gaan.


OPENEN EN SLUITEN:

Gezien de situatie zal er de komende weken waarschijnlijk niet geopend en gesloten hoeven te worden.

Maar mocht het zo zijn, dat we toestemming krijgen om weer een vrij partijtje te  mogen biljarten, dan volgen we het schema zoals het hieronder staat.

U krijgt van Jos Kroon bericht als we de zaal weer kunnen vrijgeven. Hij zal er voor zorgen dat het “dienstdoende” lid de sleutel krijgt.

 

Schema van openen en sluiten tot en met 9 januari 2021. In december hopen we u meer te kunnen mededelen.


 

FRED ZWINKELS

28-sep

TON VOET

5-okt

TON VAN WIJK

12-okt

GE WITJES

19-okt

ARNOLD ACHTERBERG

26-okt

WIM BAARS

2-nov

GERRIT VAN BEEM 

9-nov

SJAAK BERENDS

16-nov

ANTON V.D. BERG

23-nov

JAN DE BEUS

30-nov

ARNOLD DE BEUS

7-dec

HARRY BODE

14-dec

HANS BOS

21-dec

SIEM BOS

28-dec

AD BOUWMAN

4-jan

 

 

   Samen bijna 200 jaar aan het biljarten.

 

Klik hier om een PDF je te downloaden en op te sturen om je in te schrijven

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
Volgende pagina: 35 jarig bestaan