Home

Biljartvereniging Kasteelzicht in Montfoort

Antoniushof 1 A

3417 JL Montfoort

Tel. 06-12417836

Heren nieuws over de opening biljartzaal.

Secretaris: Jos Kroon                                                                            bank: NL63RABO01346.30.556

Adres : Jan Hoenlaan 89, 3417CB,  Montfoort                                         website: www.kasteelzicht-montfoort.nl

tel.: 0348-745886                                                                                   Kvk inschrijfnummer: 30176588

e-mail: jopicoba.kroon@hccnet.nl

Nieuwsbrief biljartvereniging KASTEELZICHT

BESTUURSNIEUWS

7 juli 2020


WE GAAN WOENSDAG 8 JULI OPEN:

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief van 20 juni is vermeld, mogen we weer open. Diverse organisaties hebben ons toestemming gegeven om de deur open te zetten, maar wel met de nodige richtlijnen.

Waarom zijn we dan nog niet open?

We wilden  de situatie rond de ventilatie goed in beeld hebben. Iets wat toevallig ook staat in het AD van maandag 6 juli. Daarom hebben we onderzoek laten doen naar de ventilatie. Uit het onderzoek blijkt dat de capaciteit van de mechanische afzuiging in de huidige staat voldoet aan de eisen. We kunnen echter met een kleine ingreep de hoeveelheid verdubbelen. Gezien de discussies die over de ventilatie-eisen zijn, kiezen we voor deze verdubbeling.  De noodzakelijke airco-installatie voldoet aan de voorschriften. Hoewel vrijwel alle kantoren ook voorzien zijn van zo’n installatie is hier in zijn algemeenheid ook discussie om. Onze installatie heeft nog het voordeel dat de lucht  alleen in onze ruimte circuleert en niet vermengt met andere ruimtes. We houden hier vast aan de bestaande voorschriften.

Al met al geen reden om niet open te gaan.

 RICHTLIJNEN:

Als u naar de zaal komt, doet u dat op eigen verantwoordelijkheid.

Hieronder een aantal belangrijke gedragsregels. Zie verder de  vorige nieuwsbrief.

1.      Blijf thuis als u of iemand in uw huishouden gezondheidsklachten heeft.

2.      Was uw handen en desinfecteer ze.

3.      Houd onderlinge afstand van 1,5 m.

4.      Maak alles schoon als u gespeeld heeft en desinfecteer alles (dus ook de telborden en de stofzuiger en ….).

5.      Na eventueel toiletgebruik alles desinfecteren.

 SCHEMA OPENEN EN SLUITEN:

Vanaf maandag 13juli ziet het schema er zo uit:

PAUL DEN HOUDIJKER

13-jul

TON VAN RHEENEN

20-jul

JOOP VAN ROOIJEN

27-jul

JOOP SANDBRINK

3-aug

KOOS VAN SCHAIK

10-aug

DICK SEVERS

17-aug

JOHN VAN STROE

24-aug

LEO VENDRIG

31-aug

CEES VAN VLIET

7-sep

GERARD VAN VLIET

14-sep

CO VLOOSWIJK

21-sep

FRED ZWINKELS

28-sep

 

OPENINGSTIJDEN:

Van maandag t/m zaterdag is de zaal open van 10:00 tot 18:00 uur.  Voorlopig bieden we geen mogelijkheid om ‘s avonds te biljarten. Het lid dat opent en sluit hoeft enkel de toegangsdeur te openen en op slot te doen.

De ballen blijven dus ook ‘s nachts op de biljarts liggen

Bent u verhinderd of wilt u niet, dan verzoeken wij u om ZELF voor een vervanger te zorgen, zoals eerder afgesproken.

 ZIEKEN:

In deze moeilijke tijd wensen wij alle zieken heel veel sterkte. En voor iedereen: Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

 KURKEN:

Op zaterdag wordt er door een aantal heren gekurkt. In verband met de overschrijding van het aantal mensen in de zaal en het niet kunnen navolgen van de 1,5 m. afstand MAG ER NIET GEKURKT worden.

   Samen bijna 200 jaar aan het biljarten.

 

Klik hier om een PDF je te downloaden en op te sturen om je in te schrijven

Volgende pagina: 35 jarig bestaan