2.0.1.1

News

Pagina 1 van 2  > >>

mrt 11, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Inschrijven doen jullie via het volgende e-mailadres wedstrijdsecretariaat@kasteelzicht-montfoort.nl

De wedstrijden worden zoals ieder jaar weer gespeeld op de dinsdagmiddag en dinsdagavond. bij de inschrijving graag het volgende vermelden:

1. opgeven competitie 2024-2025

2. je naam

3. je kunt een voorkeur opgeven voor de dinsdagmiddag, dinsdagavond of beiden (voorkeuren zijn niet gegarandeerd).

Vragen kun je altijd stellen aan Henny Siteur (ook bovenstaand email adres. 

feb 15, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Hierbij een foto van Tom Kolfschoten die zijn laatste klaverjastoernooi heeft mede georganiseerd. Tom is aan zijn laatste jaar bezig als lid van de ontspanningscommissie. 

okt 10, 2023
Categorie:
Ingezonden door: freek
CMS - 2.0.1.1 - Adelaide
 

PRIVACYVERKLARING

BILJARTVERENIGING KASTEELZICHT

ANTONIUSHOF 1 A

3417 JL MONTFOORT

 

 

Om onze leden zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bewaren wij uiteraard ook bepaalde persoonsgegevens. Wij hechten grote waarde aan ieders privacy en gaan dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat jouw rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet (Algemene Verordening Ggevensbescherming) worden gesteld.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

 

Om lid te worden van onze vereniging dienen de leden een papieren inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is te downloaden van onze website.  Hierop vullen zij de volgende gegevens in:

 • Voornamen, Achter- en roepnaam, adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Wel / geen ervaring met de biljartsport

Vervolgens wordt de datum van aanmelding ingevuld en tenslotte ondertekent men het formulier.

De gegevens worden verwerkt in een Excelbestand.

Zo zijn er verschillende bestanden:

 • Excelbestand met alle bovenstaande gegevens ten behoeve van de secretaris (opgeslagen op de computer bij de secretaris)
 • Excelbestand voor de penningmeester met dezelfde gegevens en eventueel aangevuld met het door het lid aangeleverde bankrekeningnummer (opgeslagen op de computer van de penningmeester)
 • Excelbestand voor de wedstrijdleiders i.v.m. de competitiezaken. Deze gegevens zijn hetzelfde als bovenstaand, eventueel aangevuld met het moyenne dat de speler tijdens competitiewedstrijden moet halen. (opgeslagen op de computer van de wedstrijdleider)
 • Wordbestand bij de secretaris, inhoudend de leden die geen mailadres hebben. (opgeslagen op de computer van de secretaris)

 

Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?

 

De gegevens welke wij van de leden krijgen, worden gebruikt om hen

 • in te kunnen delen in de diverse poules
 • op de hoogte te brengen en houden van het laatste nieuws en activiteiten van de vereniging – onder meer door middel van onze nieuwsbrieven, website en programmaboekje.
 • een kaart te sturen bij ziekte of overlijden
 • de contributie te laten betalen
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Beveiliging:

 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. We hebben maatregelen getroffen zodat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door ons worden verwerkt. 

Jouw rechten:

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming. Daarnaast heb je nog een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens. Wat zijn die rechten?

 • Recht op informatie en inzage: je kunt te allen tijde opvragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of je bent verhuisd, kun je ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
 • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kun je vragen of wij zo snel mogelijk je persoonsgegevens verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat op grond van de wet is vereist.

Vragen en verzoeken

Als je vragen hebt of als je een verzoek hebt in verband met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de secretaris. Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij vragen om je identiteit te bevestigen.

Namens het Bestuur van Biljartvereniging Kasteelzicht:

 

 

Jan van Leeuwen        voorzitter

 

 

Gerrit Pater                secretaris

 

Vorige pagina: Onze Sponsors  Volgende pagina: Contributie