2.0.1.1

News

Pagina 1 van 2  > >>

apr 22, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Finale Cees Vlooswijk Driebanden Toernooi 2024

feb 15, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Een foto van Tom Kolfschoten die zijn laatste klaverjastoernooi heeft mede georganiseerd.

okt 1, 2023
Categorie:
Ingezonden door: freek

Op vrijdag 29 september 2023 zijn:

- Joop Kuijer en

- Louis Sleeuwenhoek

tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot lid van verdiensten.

Voor alle foto's klik op onderstaande link

link naar de foto's

CMS - 2.0.1.1 - Adelaide
 

Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDBILJARTEN

 • Naast het recreatief biljarten kan men deelnemen aan georganiseerde wedstrijden. De onderlinge competitie is de kernactiviteit binnen de vereniging tijdens de maanden oktober t/m maart.
 • Een aantal keer per jaar vindt er een uitwisseling plaats met een vereniging uit de omgeving.
 • Aansluitend aan de onderlinge competitie, wordt het Cees Vlooswijkdriebandentoernooi  georganiseerd.

 

SPELLEIDERS:

De wedstrijdleiding is supervisor: zij organiseert, geeft leiding en heeft de eindverantwoording voor een goed verloop van de wedstrijden.

Naast de competitie- c.q. wedstrijdleiders Louis, Joop en Henny, zijn er 6 leden die er op de dinsdag op toezien dat de wedstrijden goed verlopen. 

Zij zien er o.a. op toe, dat de wedstrijden in de goede volgorde worden gespeeld.

 

ARBITER EN SCHRIJVER

 • De arbiter zorgt voor een goed verloop van het spel. 
 • Hij beoordeelt of een stoot correct is uitgevoerd en bepaalt per beurt     het aantal caramboles.
 • De schrijver noteert de stand op het wedstrijdformulier.
 • De arbiter dient er op toe te zien, dat de speler met één been contact houdt met de grond. Wanneer dat niet het geval is, moet de speler worden afgeteld.
 • Een carambole gemaakt met de verkeerde stootbal wordt niet geteld. Hierna is de tegenstander aan stoot.
 • Alleen de schrijver mag de arbiter op een eventuele vergissing attent maken.
 • De beslissing van de arbiter is echter bindend.

SPEL -  EN  GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER

 • Er wordt van U verwacht ruim vóór uw speeltijd aanwezig te zijn en dat u  helpt met arbitreren en/of te schrijven als u niet zelf speelt. 
 • Is een speler verhinderd op de aangegeven tijd te spelen, dan dient hij dat vroegtijdig, d.m.v. een mailbericht, te melden bij de wedstrijdleiding. Afzeggingen alleen per E-mail naar Henny Siteur wedstrijdsecretariaat@kasteelzicht-montfoort.nl onder vermelding van het in overleg bepaalde moment van het inhalen van de wedstrijd.
 • Het aantal te spelen caramboles is vóór de aanvang van de competitie vastgesteld aan de hand van de resultaten van het vorige seizoen.
 • Het aantal caramboles voor een nieuwe speler wordt bepaald door zijn gemiddelde na 3 wedstrijden. Dit wordt zo nodig op de helft van de competitie herzien, aan de hand van de op dat moment behaalde resultaten. 
 • Bij de acquitstoot moet direct vanaf de rode bal worden gespeeld.
 • De wachtende speler moet op de daarvoor bestemde plaats gaan zitten.
 • Voor de wedstrijd mag elke speler 3 keer instoten.
 • De wedstrijdleiding maakt vóór de eerste wedstrijd de lakens schoon en veegt de pool. Tussen de wedstrijden door is dit niet toegestaan.
 • De ballen krijgen een uitgebreide poetsbeurt vóór de eerste wedstrijd. Tussentijds uitgebreid poetsen is niet toegestaan.
 • Er mag boven het biljart niet gekrijt worden.

 

REGELGEVING BIJ AFZEGGEN

 

 • Afzeggingen per e-mail naar wedstrijdsecretariaat@kasteelzicht-montfoort.nl 
 • Bij afzeggingen op de speeldag, zonder geldige reden, betekent 3 punten in mindering van de afzegger.
 • Niet op tijd zijn van een speler is 3 punten in mindering van de speler.
 • Niet op tijd van beide spelers volgens het boekje: 0 punten voor beiden.
 • U heeft 14 dagen de tijd om de ruim voor tijd afgezegde wedstrijden in te halen.
 • Als de afzegger dit niet regelt = 3 punten in mindering van de afzegger.
 • Bij niet opkomen voor een wedstrijd 3 punten in mindering. De niet gespeelde wedstrijd dient alsnog gespeeld te worden. Bij wederom niet spelen van de wedstrijd (oorzaak zelfde speler) krijgt de andere speler alsnog 3 punten.
 • De laatste 14 dagen is afzeggen niet mogelijk 
 • U mag alle wedstrijden vooruit spelen als U dat kunt regelen met de tegenstander. Alle wijzigingen doorgeven aan Joop Kuijer.

 

PUBLIEK

 • Het is verboden een speler tijdens de wedstrijd aanwijzingen te geven.
 • Toeschouwers moeten zich onthouden van opmerkingen naar de spelers.

Onderlinge gesprekken over het vertoonde spel mogen niet hoorbaar zijn voor de spelers en de arbiter

Vorige pagina: AFZEGGINGEN  Volgende pagina: Spelen