2.0.1.1

News

Pagina 1 van 2  > >>

mrt 11, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Inschrijven doen jullie via het volgende e-mailadres wedstrijdsecretariaat@kasteelzicht-montfoort.nl

De wedstrijden worden zoals ieder jaar weer gespeeld op de dinsdagmiddag en dinsdagavond. bij de inschrijving graag het volgende vermelden:

1. opgeven competitie 2024-2025

2. je naam

3. je kunt een voorkeur opgeven voor de dinsdagmiddag, dinsdagavond of beiden (voorkeuren zijn niet gegarandeerd).

Vragen kun je altijd stellen aan Henny Siteur (ook bovenstaand email adres. 

feb 15, 2024
Categorie:
Ingezonden door: freek

Hierbij een foto van Tom Kolfschoten die zijn laatste klaverjastoernooi heeft mede georganiseerd. Tom is aan zijn laatste jaar bezig als lid van de ontspanningscommissie. 

okt 10, 2023
Categorie:
Ingezonden door: freek
CMS - 2.0.1.1 - Adelaide
 

Huisregels

ALGEMEEN

 • U kunt biljarten op maandag t/m zaterdag van 09:30 tot 18:00 uur. Op  de maandag- en woensdagavond is er de mogelijkheid om tot 22:00 uur vrij te spelen. 
 • Beginnende spelers hebben op maandagavond tijdens de competitie-periode de gelegenheid gratis les te ontvangen. De lestijd is van 18:30 – 19:30 uur. Hierna kan men tot 22:00 uur vrij spelen.
 • De volgorde van spelen wordt bepaald door het tijdstip van binnen- komst. Degenen die reeds gespeeld hebben, geven voorrang aan degenen die nog niet hebben gespeeld.
 • De speeltijd voor het libre-spel bedraagt 25 beurten, voor driebanden is het aantal beurten 30.
 • De laatst-spelende(n) op maandag- of woensdagavond dien(t)(en) zelf de lichten te doven, de deur naar de grote zaal en de gang af te sluiten.
 • Op onze website www.kasteelzicht-montfoort.nl en op het publicatie- bord in de biljartzaal is altijd de laatste informatie m.b.t. de sluitingstijden te vinden.

 

OPENEN EN SLUITEN EN SCHOONMAAK

 • Voor de kleine dagelijkse schoonmaak vragen wij aan alle niet werkende leden tot en met 77 jaar, die lichamelijk daartoe in staat zijn, zich bij toerbeurt een week lang (van maandag tot en met zaterdag) beschikbaar te stellen. Is iemand voor zijn schoonmaakbeurt verhinderd, dan moet hij zelf voor vervanging zorgen. Op onze website www.kasteelzicht-montfoort.nl en op het publicatiebord vindt u altijd de meest recente schoonmaaklijst. 
 • Maandag tot en met zaterdag de zaal openen uiterlijk om 09:30 uur. De sluitingstijden staan altijd vermeld op onze website.
 • ’s Morgens de mobiele telefoon aansluiten op de oplader en uit het zicht leggen.
 • Dagelijks de biljarttafels en de banden met het kleine borstelmondstukje afzuigen, vervolgens met blokborstel “de pool van het laken strijken”.
 • De houten omlijsting met een doek afnemen. 
 • De biljartballen met een doek reinigen en poetsen m.b.v. de poetsmachine.
 • Bij sluiten de biljartballen, de consumptielijst en voetbalpoollijst opbergen in de bergkast, bij openen deze weer terugplaatsen op resp. biljarts en tafel.
 • De kopjes, glazen etc. in de keuken in de waskorven zetten, de tafels met een vochtige doek schoonmaken, tafels en stoelen netjes opstellen.
 • De verlichting in de biljartzaal, de berging en de toiletten doven.
 • De nooduitgang goed sluiten en de deur naar de recreatiezaal afsluiten.
 • Twee keer per week  de gehele biljartzaal grondig zuigen.
 • Aan het eind van uw schoonmaakbeurt de sleutel overdragen aan uw opvolger. 
Vorige pagina: Het Bestuur  Volgende pagina: Onze biljarts zijn geadopteerd door